Hjälp och habilitering för barn med autism

Det finns mycket hjälp att få för att en person med autism ska få ökad livskvalitet. Dessa åtgärder bör sättas in snarast diagnosen fastställs. Ju tidigare hjälpen och rutinerna sätts in desto bättre livskvalitet kommer personen i fråga att få. Även närstående kan få stöd och hjälp.

 

Vad får man hjälp med på habilitering för autism?

Den grundläggande hjälpen man får på en habilitering är kunskap om vad autism är. Det inkluderar även hur det påverkar personen och vilka svårigheter det ger. Det är givetvis individuellt för varje person, men det finns ändå mycket som är generellt och gäller för nästan alla med diagnosen.

Det finns hjälp att få både för individen själv och för personer i dess närhet, till exempel närmsta familj och morföräldrar. Det finns även mer individanpassad hjälp och habilitering. Detta brukar rekommenderas till de som har grav autism och upplever många svårigheter i det vardagliga livet.

Det är även vanligt att personer med autism har någon specifik färdighet. Ett ämne som de brinner för och är extra bra på. Alla har inte hittat det än, och detta är också något man kan få hjälp med på habiliteringen. Det innebär inte bara att arbeta med, och lösa, de svårigheter som finns utan även att lyfta upp det som individen är bra på.

 

Habilitering för barn upp till 10 år

När det gäller små barn som är mellan noll och tio år så är det först och främst föräldrarna och de ansvariga pedagogerna på förskolan eller skolan som får hjälp och utbildas. Personerna får då utbildning i hur ett barn med autism bör handskas med på bästa sätt samt en grundläggande kurs i autism. I denna åldern får alltså barnet vanligtvis inte habilitering på så sätt. Istället sker det via föräldrarna eller pedagogerna på förskolan. Det är viktigt för barnet att folk i närheten är medvetna och kunniga i hur barnet och dess känslor bör hanteras.

 

Habilitering för barn äldre än 10 år

Gäller diagnosen någon som är tio år eller äldre så kan barnet själv få habilitering. Det finns bland annat grupper för personer med autism. I dessa grupper ingår professionella aspekter likväl diskussion i grupp med delande av erfarenheter och tips.

 

Stöd och hjälp för närstående och föräldrar

Det är inte bara personen som har diagnosen autism som påverkas, utan även andra runt omkring. Främst familjemedlemmar har mycket frågor kring autism. För föräldrar kan ett stöd behövas extra mycket så att föräldern kan se till att hjälpa barnet på bästa sätt på hemmaplan. För mindre barn blir man erbjuden detta stöd automatiskt, men för större barn måste man söka om det själv.

Men även syskon kan behöva stöd och hjälp för att hantera situationen som uppstår. Det kan kännas jobbigt för syskon att inte få samma uppmärksamhet och förståelse från föräldrarna som de har för barnet med autism. Det brukar finnas stöd och hjälp att få från kommunen eller regionen. Man kan även söka sig till en psykolog för att för stöd.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below