Kognitiva svårigheter vid CP skada

CP skada är en sjukdom som påverkar musklerna och rörligheten i kroppen. Det finns lätta former av CP skada som knappt märks och de mer utvecklade formerna där personen kan behöva sitta i rullstol. Med träning kan många leva ett kvalitativt liv.

 

Vad är en CP skada?

CP är en förkortning av cerebral pares. En CP skada uppkommer i hjärnan och sker någon gång innan två års ålder. Skadan finns med för resten av livet och påverkar rörelseförmågan. En person med CP skada behöver inte ha intellektuella svårigheter trots att skadan sitter i hjärnan. Detta eftersom att det egentligen endast påverkar rörelseförmågan.

Trots att en CP skada inte är intellektuell så kan den ge intellektuella svårigheter. Till exempel om talet påverkas. Talet är en viktig funktion hos människan som låter oss diskutera olika teser, fakta och skapa vänskapliga relationer. I och med att man inte kan utvecklas som man ska utan tal, förutsatt att man heller inte kan tala teckenspråk, så kan en CP medföra en intellektuell nedsättning på sikt.

 

Symptom på CP skada hos barn

En CP skada kan uppkomma redan i magen, eller under förlossningen. Även efter förlossningen och upp till två års ålder. Det är vanligt att man som förälder till ett barn med CP märker det tidigt, även om man inte alltid kan koppla det till CP. Det kan handla om att barnet inte kan rulla runt eller har svårt att balansera huvudet. Dessa saker kopplar man sällan ihop med CP, men man märker att det är något avvikande. Alla avvikande egenskaper hos sitt barn bör diskuteras med BVC eller annan professionell instans. Denna personen kan då kolla vidare för att se om det bara rör sig om svaghet eller en CP skada, eller något helt annat.

 

Hjälpmedel vid CP skada

Det finns många hjälpmedel för att förbättra livskvaliteten hos en person med CP skada. När det kommer till kroppen så utvecklas den av träning. Det är därför mycket viktigt att hålla igång, trots att det kan kännas jobbigt i och med svårigheterna. Det kan handla om att träna musklerna i till exempel armar eller ben eller att gå till en logoped för att träna talet. I svåra fall behövs en läkare för att träna, men i de flesta fallen så får personen i fråga och de närstående utbildning inom CP och tips och råd för hur detta tränas upp på bästa sätt. För barn sker träningen oftast via lek på till exempel förskolan, och barnet i fråga kommer då inte ens att uppfatta det som träning utan bara som något roligt. De som har stora svårigheter med att röra sig kan få fysiska hjälpmedel som kryckor eller rullstol.

rullstol

Behandling av CP skada

Det går inte att bota en CP skada, utan den är permanent. Det bästa är att träna. Det som går att göra med medicin är att ge injektioner eller tabletter som verkar muskelavslappnande. I vissa fall av CP så spänner sig musklerna, likt spasmer. Detta går att förebygga med medicin. En avslappnad kropp har dessutom lättare att träna. Så i de fall medicin är möjligt kan det underlätta mycket för den CP skadade, inte minst i form av att det blir möjligt att träna och habilitera kroppen.

Det går även att stödja upp kroppen. Ibland kan en person med en CP skada få en snedställd kropp i och med att musklerna inte fungerar som de ska och personen i fråga kan då behöva böja sig i olika positioner. Detta går i viss mån att motverka genom att sätta tight bandage för att binda ihop, eller sätta skenor. Detta görs till exempel för att räta ut anklarna och fötterna så att personen lättare ska kunna gå.

 

Lätt CP skada

I vissa fall där CP skadan är lätt så går den nästan helt att träna bort, speciellt för små barn som växer och utvecklas hela tiden. Små barns hjärnor växer och kroppen utvecklas och växer. Barn har en fantastisk förmåga att hitta andra alternativ för att lösa problem, och det gäller även när de har problem med kroppen. Kan barnet inte göra en specifik rörelse med armen så finns det god chans att barnet utvecklar ett annat sätt att göra detta på, till exempel med hjälp av benet eller liknande. De med en lätt CP skada har goda chanser att leva ett normalt liv.

 

Livslängd med en CP skada

Livslängden för en person med CP skada styrs av olika faktorer. Först och främst beroende på hur grav skadan är, men också hur mycket habilitering och träning som genomförs. En person med en lätt CP skada lever ungefär lika länge som en frisk person. Medans en tredjedel av de personer med en grav CP skada dör innan de fyllt 30.

CP skadan i sig är inte progressiv, vilket betyder att den inte förändras eller förvärras över tid. Men däremot så behövs det regelbunden träning för att skadan inte ska förvärras. Därför är träning en viktig del i frågan om hur länge en person med CP skada kommer att leva.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below