Hur mycket får man som ersättning som god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

 

Exempelarvode för god man

En äldre man bor på ett serviceboende och är i behov av tillsyn tre gånger dagligen. Mannen har inga egna tillgångar och behöver i regel assistans från dig som god man cirka två gånger månatligen.

Du hjälper mannen med följande uppgifter:

 • Du är behjälplig med att betala räkningar
 • Du öppnar och sorterar posten
 • Du lämnar in den årliga inkomstdeklarationen
 • Du deltar på möten i brukarens ställe

Den ersättning som gör sig gällande i detta fall består av följande inkomstposter:

 • 4 650 kronor per år: För att sörja för brukaren
 • 4 650 kronor per år: För att förvalta brukarens egendomar
 • 930 kronor per år: För allehanda kringkostnader likt bränsle och parkeringsavgifter
 • 10 230 kronor per år: Ligger din totala årliga ersättning på innan skatten är dragen.

 

Kan man inte få ett klart besked gällande arvodet?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

 

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

 

Vad påverkar din ersättning som god man?

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

 

Måste brukaren betala mig som god man?

Det beror på. Om brukaren har sparat kapital och/eller en god pension måste denne i regel betala ditt arvode. Men om brukaren inte har råd att betala för dina tjänster är det istället kommunen som ska stå för betalningen av hela arvodet till dig, alternativt en procentuell del av ditt arvode.

 

Brukare och krediter

Kan brukare teckna sig för lån?

Ja, men det är alltid du som god man som avgör huruvida ett lån är en god idé eller inte. Om din brukare har det ekonomiska utrymme som krävs för ett lån samt om pengainfusionen gör nytta, kan ett lån vara försvarbart. Ett befogat lån kan bland annat innefatta att brukaren lånar pengar till ett nytt boende.

Att jämföra lån via en låneportal är fördelaktigt, främst då ett flertal långivare tvingas tävla om att ge din brukare den bästa räntan. Låneportalen Enklare erbjuder en smidig lånewidget som medför du enkelt kan komma igång och jämföra låneerbjudanden från ett flertal kreditorer.

 

Läs mer: Billiga lån med bra ränta – jämför och hitta ditt lån med Enklare.

 

Har din brukare småkrediter?

Om den brukare du hjälper har dyra småkrediter är det en bra idé att sammanfoga dessa till ett så kallat samlingslån, för att därmed kunna sänka brukarens totala kostnader för lån. Småkrediter på mellan 10 000 och 40 000 kronor har ofta en ränta på cirka 25 %.

Räntesatsen för ett samlingslån ligger i regel på 5–10 %, vilket medför att din brukare får ta del av ytterligare en fördel; förutom att den totala lånekostnaden minskar betraktar kreditorerna din brukare som mer kreditvärdig, då ett samtlingslån ger ett mer strukturerat och ansvarsfullt intryck i jämförelse med om din brukare skulle ha haft ett flertal mindre krediter.

 

Kan alla bli gode män?

Nej, tre fasta kriterier måste vara uppfyllda för att du ska kunna verka som god man.

 

3 kriterier för att bli god man

 1. Du ska vara rättrådig: Det vill säga följa de lagar som gäller i samhället, och du får inte heller ha gjort dig skyldig till ett brott som kan ha påverkan på ditt uppdrag som god man.
 2. Du ska vara erfaren: Mer specifikt ska du ha en god livserfarenhet som bland annat inkluderar arbetsvana, goda kunskaper i språk samt minst en grundläggande ekonomisk kompetens.
 3. Du ska vara lämplig för uppdraget: Vilket bland annat kan inkludera särskilt goda omvårdnadskundkaper och/eller särskilt goda kunskaper inom ekonomi.

Utöver detta är det även fördelaktigt att som god man ha en god adaptiv förmåga, vilket innebär att du kan anpassa ditt beteende till den miljö vari du verkar.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below