Barnhabilitering – tidiga insatser vid förskolan

För barn med funktionsnedsättningar sker habiliteringen oftast hemma eller på förskolan. Är nedsättningen grav så kan det behövas en läkare eller annan professionell personal. Men i de flesta fallen handlar det om att föräldrar och förskolepersonal utbildas för att kunna habilitera barnet.

 

Arbete på förskola i syfte av barnhabilitering

Förskolan och personalen på förskolan kan få utbildning i habilitering om ett eller flera av barnen har en funktionsnedsättning. Även om en tidigare elev på förskolan har haft en funktionsnedsättning så rekommenderas det att personalen utbildas på nytt. Det kommer ständigt ny information och nya sätt att arbeta på. Personalen utbildas dessutom i den specifika nedsättningen som barnet har. Detta för att kunna anpassa sig så bra som möjligt utefter barnet.

 

Olika typer av habilitering på förskolan

Först och främst handlar det om att personalen ska få insikt i barnets funktionsnedsättning för att kunna förstå barnet bättre. Det handlar bland annat om att lära sig vad barnet har förmågan att klara av så att man inte ställer orimliga krav på barnet och förväntar sig att de ska klara av uppgifter eller situationer på ett bättre sätt än vad det faktiskt kan. De kan bland annat röra sig om autism.

Sedan handlar det om att lära sig att hantera barnet och att lära barnet att hantera sig själv och sina känslor. Både barn och vuxna utan funktionsnedsättning kan bli upprörda när de stöter på ett problem. För barn med en funktionsnedsättning kommer dessa problem mer frekvent. Det kan till och med resultera i att barnets upprördhet övergår till aggressivitet eller att barnet blir väldigt ledset. Detta är fullt normalt men går att motverka i viss mån. Detta är viktigt även för de andra barnen på förskolan som annars kan bli rädda. Ett barn vill inte vara argt, barn vill vara glada, men konstanta hinder kan sätta stopp för det och barnet behöver hjälp från en vuxen.

Att anpassa sig efter barnets förmåga går hand i hand med ovan stycke om att barnet annars kan bli argt eller ledset. När aktiviteten anpassas så att den funktionsnedsatta klarar av den så byggs självförtroendet upp och barnet får känna på att klara av saker, som de ser kamraterna göra hela dagarna. Men det handlar om en fin balans. Barnet måste även utmanas för att kunna utvecklas. Men att blanda lätta övningar som barnet klarar av, med stegvis svårare övningar är en bra väg framåt.

 

Extra personal på förskolan som stöd

I vissa fall kan barnet i fråga behöva ha extra mycket stöd och hjälp i form av en extrainsatt personal på förskolan. I de fallen där funktionsnedsättningen är lätt så brukar det oftast fungera bra utan extra personal förutsatt att förskolan inte redan är underbemannad. Men i de fallen där barnet har en grav funktionsnedsättning behövs det vanligtvis en assistent till barnet. Detta är både för att barnet ska utvecklas allra bäst i och med att den personen då kan fokusera helt och hållet på barnet och dess funktionsnedsättning. Men även för att avlasta övrig personal så att de andra barnen inte blir lidande av att barnet med funktionsnedsättningen tar mycket tid från pedagogerna.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below