Adaptiv förmåga – vad betyder det?

Adaptiv förmåga handlar om ens förmåga att kunna anpassa sig till människorna som är runt omkring en – och även miljön. Det sker hela tiden anpassningar och dessa kan vanligtvis en människa med hög adaptionsförmåga göra per automatik, medans en person med låg adaptiv förmåga kan uppleva det som väldigt jobbigt an anpassa sig eller rent av inte förstår att man bör anpassa sig. Det går att träna upp den adaptiva förmågan.

 

Vad betyder adaptiv?

Ordet “adapt” betyder anpassa på engelska. Det kallas även för adaptiv funktionsförmåga och adaptiva färdigheter. Personer som har låg adaptiv förmåga brukar oftast ha svårt att anpassa sig till nya platser, människor och även nya saker eller nya sätt att göra saker på.

Man anpassar sig mer än vad man tänker i det vardagliga livet, så för en person med en adaptiv nedsättning kan små saker vara jobbiga. Ett besök på mataffären är ett exempel. Man flyttar sig när folk vill komma förbi, ger ett leende då och då när man möter någons blick, vinkar till ett barn, säger tjena till en ungdom och goddag till en äldre person. Man står sedan i kön och väntar på sin tur och kanske frågar om någon med endast en vara vill gå före, betalar och tackar kassören för kvittot.

Alla dessa saker går per automatik för en person med god, eller åtminstone normal, adaptiv förmåga. Men för en person med låg adaptiv förmåga kan ett besök på affären vara väldigt påfrestande. Det kan handla om att personen inte förstår varför man bör flytta sig när någon annan vill förbi, eller att man tycker att det är jobbigt att någon annan kommer så nära.

 

Adaptiv förmåga kopplat till IQ

Den adaptiva förmågan har egentligen ingen koppling till IQ men är en intellektuell funktionsnedsättning. Trots detta är det vanligt att personer med lågt IQ även har lägre adaptiv förmåga. Men den adaptiva förmågan kan vara låg hos en människa med högt IQ. Det kan till exempel röra sig om svårigheter att anpassa sig efter olika åldrar. En person kan ha hög IQ men ha svårt att förstå att man måste tala på ett annat sätt med små barn, ungdomar och äldre.

 

Adaptivt beteende och autism

Det är vanligt att personer som har autism har svårare att anpassa sig till andra människor och vardagen generellt. Det kan handla om att personen inte förstår när en anpassnings krävs, och därför agerar på ett sätt som omgivningen kan uppleva som märkligt. Eller så handlar det om en situation där personen har tränat upp en högre grad av anpassning för att kunna anpassa sig bättre i vissa situationer. Men dessa medvetna anpassningar – som annars kommer automatiskt för de flesta – kan vara en stor påfrestning.

 

Träning för en bättre adaptionsförmåga

I de allra flesta fallen går det att öva upp en bättre adaptionsförmåga. Både barn i förskolan och vuxna kan bli bättre med träning, och ju tidigare träningen sätts in desto bättre är det. Med hjälp av träning kan livskvaliteten bli bättre. Med en god adaptionsförmåga blir möjligheterna till bland annat vänner och jobb större. Båda dessa är saker som är en stor del av livet.

 

Olika typer av träning för olika typer av adaptivt beteende

Det finns olika sätt till träning av den adaptiva förmågan. Det går att coacha personen och uppmuntra till att till exempel säga eller göra vissa saker i olika situationer. Och för den som har svårt att anpassa sig, men ändå gör det, handlar det mer om hur personen sedan ska jobba med den psykiska påfrestningen som uppstår. Många personer kan uppleva en extrem trötthet efter en dag full med anpassning. Det kan röra sig om att behöva allt ifrån en timmes vila till flera dagar i lugn och ro. I det senare fallet handlar det om att arbeta med återhämtningen från det sociala eventet.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below