Kostnader, subventioner & stöd för hjälpmedel åt funktionsnedsatta

Att ha funktionshinder ger kostnader. Det kan handla om kostnad för att ha en personlig assistent, resor för att kunna ta sig till sjukhuset, köp av en rullstol eller kostnad för ombyggnation hemma för att kunna ta sig fram med rullstolen. Men det handlar även om ett inkomstbortfall. Både för personen som har funktionsnedsättningen i och med att många funktionshinder gör det svårt eller omöjligt att jobba, åtminstone heltid. Men även föräldrar drabbas då barnet kan behöva extra stöd vilket inte tillåter föräldrarna att arbeta heltid.

 

Olika kostnader i olika delar av landet

Landstingen, regionerna och kommunerna har ett ansvar för alla människor. Ett av ansvaren innebär att erbjuda hjälpmedel till de personer som behöver det. Men trots att de har skyldighet och ansvar att erbjuda dessa hjälpmedel betyder inte det att de kommer gratis. Det varierar från region till region då de själva bestämmer hur kostnaderna ska se ut.

Det finns dock hjälpmedel som är gratis. Detta är de hjälpmedel som ses som livsnödvändiga och som behövs för att leva ett normalt liv. Det kan handla om en rullstol för en förlamad person eller ett handtag i duschen för att kunna duscha och uträtta hygieniska behov.

 

Bidrag för stöd och hjälpmedel

Det finns många bidrag att ansöka om för att själv slippa betala, åtminstone delar, av den hjälp man behöver. Det kan handla om att man behöver ha en assistent, en rullstol eller en hörapparat. Några av de bidragen som går att få via försäkringskassan är bilstöd för de som behöver en specialanpassad bil, assistansersättning, handikappersättning, omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning, arbetshjälpmedel och mycket mer. Det går även att ansöka om generella bidrag som aktivitetsersättning, sjukersättning, merkostnadsersättning och bostadstillägg. Dessa pengar behöver inte gå till något speciellt, förutom bostadstillägget, utan är bidrag för att du som inte kan arbeta på grund av din funktionsnedsättning ändå ska få en inkomst för att kunna ha en bostad och köpa mat.

 

Vad kostar en rullstol?

Priserna på rullstolar och permobiler varierar kraftigt. Det finns billiga alternativ till manuella rullstolar, det vill säga rullstolar utan el. Men dessa billiga rullstolar är inget bra alternativ för en aktiv person att använda i vardagen. De billigare alternativen kan kosta så lite som runt tusenlappen, men dessa lämpar sig bättre för äldre personer på till exempel ett ålderdomshem där rullstolen endast används inomhus och där den endast färdas kortare sträckor.

För en funktionshindrad person med ett aktivt liv som är ute på aktiviteter är en rullstol av hög kvalitet ett bättre alternativ. Dessa kan kosta upp emot 10 000 kronor.

En permobil, en rullstol som drivs på el, är dyrare. Där startar priset ungefär där en manuell rullstol slutar och sträcker sig till 40 000 kronor.

 

Vad kostar det att ha en personlig assistent?

Kostnaderna för en personlig assistent varierar från kommun till kommun och även fall till fall. Det beror på vilken grad av hjälp personen behöver samt om det gäller dagtid eller på natten. OB måste betalas på obekväm arbetstid, det vill säga sena kvällar, nätter och helger. OB är en extra kostnad utöver den vanliga timlönen, som ska täcka upp för att personen i fråga måste arbeta på obekväm arbetstid. Ersättningen man får från försäkringskassan för en personlig assistent ligger på 304,30 per timme. Det går även att ansöka om utökad ersättning om man har dyr assistans på grund av en svår funktionsnedsättning, men maxtaket ligger på 340,81 kronor per timme.

Det kan ta upp till fem månader innan ett beslut tas, så det är viktigt att tänka på att ansöka om bidrag så fort som möjligt.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below