Somatisk funktionsnedsättning

Somatisk betyder fysisk eller kroppslig. Det är en sjukdom som sitter i kroppen och påverkar det fysiska, till skillnad från en intellektuell funktionsnedsättning som inte påverkar fysiken i kroppen. Det finns sjukdomar som har aspekter från båda dessa typer och är både intellektuella nedsättningar och somatiska nedsättningar. Det finns även psykosomatiska sjukdomar där den psykiska sjukdomen påverkar det fysiska.

 

Somatisk funktionsnedsättning och intellektuell nedsättning

En somatisk funktionsnedsättning betyder alltså att personen har begränsad kroppslig och fysisk funktion. Det intellektuella kan fungera precis som det ska men ibland är även det intellektuella påverkat.

Det kan handla om en funktionsnedsättning som är både intellektuell och somatisk. Eller så har den intellektuella nedsättningen skapat en somatisk nedsättning i form av att personen inte har kunnat ta hand om sig själv på ett bra sätt, vilket i sin tur har skapat en fysisk nedsättning. Det kan även ske åt andra hållet, att den somatiska nedsättningen har begränsat livet för den funktionsnedsatta och att detta i sin tur har lett till en intellektuell nedsättning.

 

CP skada är en somatisk funktionsnedsättning

Ett exempel på en somatisk funktionsnedsättning är CP skada. Det är minst sagt en somatisk sjukdom eftersom att den påverkar kroppen rent fysiskt. Men detta är även ett exempel på hur den somatiska sjukdomen kan gå över till en intellektuell nedsättning eller åtminstone en psykisk åkomma.

En grav CP skada kan göra det svårt för personen att gå i skolan. Det kan göra att personen behöver mycket vård vilket tar mycket tid från studierna, eller att personen har svårt med talet och kanske inte kan skriva, vilket påverkar studierna. Det krävs en bra studieteknik för att informationen ska sätta sig, och alla funktionsnedsättningar klarar inte av att stödja det. I dessa fall kan ett intellektuellt funktionshinder uppkomma, även om det absolut inte behöver göra det.

 

Ryggmärgsbråck – ett medfött somatiskt funktionshinder

Ryggmärgsbråck är en somatisk funktionsnedsättning som är medfött. Det är en missbildning i ryggmärgen som uppstår redan under de allra första veckorna i en graviditet. Bråcket bildar en knöl på ryggen och beroende på knölens storlek och placering kan det ge olika fysiska besvär. Det kan vara så att personen mer eller mindre inte blir påverkad alls förutom när det kommer till ansträngande aktiviteter, eller så kan det vara så illa som att knölen bidrar med en förlamning i benen. Oavsett om det bara ger upphov till problem vid fysisk aktivitet så räknas det som en funktionsnedsättning, eftersom att fysisk aktivitet är viktigt och något vi bör göra.

 

Somatisk funktionsnedsättning efter en olycka eller sjukdom

Det finns de somatiska sjukdomarna som är medfödda, ryggmärgsbråck är ett exempel på detta. Men det finns även de funktionsnedsättningarna som uppkommer senare i livet. Det kan handla om till exempel en olycka där man skadar ryggen eller benen så att de inte fungerar och man måste sitta i rullstol. Eller om handen skadas eller måste amputeras.

Det kan även handla om att man har haft någon sjukdom. Till exempel en cancertumör där man fick lov att operera bort en bit av kroppen, till exempel foten.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below