Det är viktigt med meningsfulla sysselsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning

Runt om i landet så anordnas det viktiga aktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar. På denna sida kommer vi att gå igenom olika aktiviteter som passar för personer med en psykisk funktionsnedsättning. En viktig del i livet är arbete och känslan av att känna sig behövd. Även personer med en psykisk funktionsnedsättning kan arbeta.

 

Fysiska aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar

De flesta personer som har en psykisk funktionsnedsättning, och inte en fysisk, kan utöva många sporter och fysiska aktiviteter. Inte alltid lika bra som en person utan funktionshinder, eftersom att det kan vara svårt för personen att förstå hur och varför man ska göra vissa saker. Men i de flesta fallen går det utmärkt för en person att utföra sporter med viss modifikation. Det finns sporter som man utövar ensam och lagsporter som är anpassade till personer med en psykisk funktionsnedsättning.

 

Lagsport tränar den sociala förmågan

En lagsport är ett perfekt sätt för den funktionsnedsatta att inte bara utöva en fysisk aktivitet, utan även den sociala förmågan. En psykisk funktionsnedsättning går ofta hand i hand med svårigheter av att skapa och upprätthålla sociala relationer. En lagsport är därför perfekt för den funktionsnedsatta. Man hamnar i en situation där man umgås med flertalet människor och får öva på att lösa saker tillsammans och samarbeta. Man går även igenom bra och dåliga stunder tillsammans och kan stötta och få stöttning. Det kan ses som en typ av habilitering.

 

Studera med en psykisk funktionsnedsättning

Samhället har till uppgift att alla ska kunna studera. Det börjar redan i förskolan med extrainsatta pedagoger, och fortsätter sedan hela skolgången. Men även för en vuxen som vill studera så finns det hjälp att få. Alla ska ha samma möjligheter att studera och därför finns det pedagogiskt stöd att ansöka om ifall man vill studera men inte klarar av det på egen hand.

 

Möjlighet till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det kan vara svårt att få arbete för en person med grava psykiska nedsättningar, medans det brukar kunna gå bra för en person som endast har en liten nedsättning.

Samhall är ett företag som arbetar med att anställa människor med olika funktionshinder, bland annat psykiska funktionshinder. Det är ett bemanningsföretag som sysslar med bland annat städning och tvätt. De hyr ut sina tjänster till företag som vill göra skillnad och anställa folk med olika och begränsade möjligheter.

 

Viktigt att känna sig behövd och duktig

Att arbeta gör att många känner att man har en plats i samhället. Man behövs, och man får chans till att bli bra på någonting. Detta är viktiga känslor som varje människa borde få känna. Istället för att känna att man inte är tillräckligt bra och inte passar in i samhället så bidrar arbete till ett gott psykiskt välmående. Företag som Samhall arbetar efter varje individs förmåga och anpassar jobbet därefter. Detta hjälper även till att inte göra jobbet till en börda, utan något roligt och otroligt viktigt.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below